اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • تاریخچه مدیران کل میراث فرهنگی خراسان رضوی


   
  پیشینه مدیران قبل از ادغام
   

     میراث فرهنگی

   


  یعقوب دانشدوست
  سال خدمت: 1346-1357  محمدهادی مهدی زاده
  سال خدمت: 1357-1366  علی اصغر مقری
  سال خدمت: 1366-1368
         
   


  مرحوم ذبیح الله خلوصی راد
  سال خدمت: 1368-1379  مرحوم مجید علی اکبری
  سال خدمت: 1379-1383  ابوالفضل مکرمی فر
  سال خدمت: 1383-1387

   

     گردشگری

   


  حبیب الله لاری لواسانی
  مدیر سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی خراسان  سید جلیل رضوی
  مدیر سازمان ایرانگردی و جهانگردی خراسان

     رسول اکبری
  مدیر سازمان ایرانگردی و جهانگردی خراسان

   

     صنایع دستی

   

  غلام رضا مؤدب شعار
  مدیرعامل شرکت صنایع دستی منطقه شمال شرق

  سال خدمت:

   
  ابوالقاسم رضی کاظمی
  مدیرعامل شرکت صنایع دستی منطقه شمال شرق
  سال خدمت: 1374-1380

   


  عباس رکنی
  مدیر سازمان صنایع دستی خراسان
  سال خدمت: 1380-1381

   
         
   

  حسین خواجه بیدختی
  مدیر سازمان صنایع دستی خراسان رضوی

  سال خدمت: 1381-1385
     

  پیشینه مدیران اداره کل میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی
  پس از ادغام- سال 1385 تا 1398

   


  ابوالفضل مکرمی فر
  سال خدمت: 1383-1387

     محسن لشگری
  سال خدمت: 1387-1390

     مجتبی رجایی خراسانی
  سال خدمت: 1390-1391

   
         
   


  علی مومنی
  سال خدمت: 1392-1391

     فریدون فعالی
  سال خدمت: 1392-1392

     رجبعلی لباف خانیکی
  سال خدمت: 1392-1394

   
         
   


  حسین زارع صفت
  سال خدمت: 1394-1396

     محمد رحیم رهنما
  سال خدمت: 1396-1396

   


  ابوالفضل مکرمی فر
  مدیرکل فعلی
  سال خدمت: 1396- تاکنون

   

گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051