• معرفی معاونت میراث فرهنگی

       

  نام : محمد رکنی

  سمت : معاون میراث فرهنگی

  آخرین مدرك تحصیلی : لیسانس باستان شناسی

  آدرس : بلوار وكیل آباد - نبش صدف - اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

  تلفن : 05138692005

   


  نام کارشناس سمت شماره مستقیم داخلی
  فرزاد قندهاریزاده رئیس گروه موزه ها  - جانشین معاونت 38682080 255
  ملیحه بیداری مسئول دفتر 38692005 233
  محمدرضا احمدی روحانی رئیس گروه حفظ و احیاء- مدیر پایگاه میراث فرهنگی رباط شرف 38692004 244
  محمود طغرایی رئیس گروه محوطه های تاریخی – مدیر پایگاه میراث فرهنگی بندیان درگز 38674737 234
  فرامرز صابر مقدم مسئول دفتر ثبت آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی 38686004-5 235
  نگار سرتیپ زاده مسئول دفتر ثبت میراث جهانی 38686004-5 239
  حسن خانزایی کارشناس ناظر ستادی محوطه های تاریخی و دبیر کمیته فنی 38686004-5 255
  علی حسن آبادی کارشناس ناظر ستادی محوطه های تاریخی 38686004-5 255
  مهدی یعقوبی کارشناس ناظر ستادی بناهای تاریخی 38686004-5 244
  مهدی ابراهیم نیا کارشناس ناظر ستادی بناهای تاریخی 38686004-5 244
  آزاده مرکزی کارشناس بافتهای شهری 38686004-5 238
  اکرم خراسانی کارشناس بافتهای روستایی 38686004-5 255
  نسرین میرشاهی کارشناس طرحهای هادی روستایی 38686004-5 237
  احمد متقی کارشناس نقشه برداری 38686004-5 244
  مریم شاکری امین اموال تاریخی- فرهنگی و کارشناس امور موزه ها 38686004-5 253
  فهیمه آخوندیان امین اموال تاریخی- فرهنگی و کارشناس امور موزه ها 38686004-5 250
  زهره طالبی کارشناس مسئول حرائم 38686004-5 230
  گلناز حقیقی کارشناس میراث فرهنگی 38686004-5 251
  مریم جلایر پناه کارشناس ثبت 38686004-5 254
  علیرضا امامیان شیرازی کارشناس میراث فرهنگی 38686004-5 249
   

خدمات الکترونیک
خدمات
شهرستانها
مجموعه های فرهنگی تاریخی و موزه ها
دولت
سایتهای مرتبط
پیوندها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق
سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد