اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
 • معاونت میراث فرهنگی
   

  مرجان اکبری سرشوری
  معاون میراث فرهنگی

  سوابق خدمت:

  1. دبیر شورای فنی اداره کل استان  93
  2. عضو شورای فنی  73 تا کنون
  3. ناظر عالیه استان سمنان  77
  4. عضو شورای ثبت استان  87-93
  5. عضو هیئت راهبردی پایگاه میراث فرهنگی منطقه تاریخی- فرهنگی نیشابور  86-94 و94 تا کنون
  6. عضو کمیته راهبردی اجرایی طرح ساماندهی محوطه تاریخی توس 79-83
  7. کارشناس و ناظر کارگاه مرمت بناهای تاریخی 73-79
  8. مسئول بافت های تاریخی استان  79-92
  9. عضو کمیته فنی حرایم آثار تاریخی  87
  10. عضو اصلی کمیته فنی  89-93
  11. عضو شورای سیاستگزاری ستاد بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی استان 86-87
  12. عضو شورای ثبت میراث جهانی استان  91-92
  13. عضو کمیته تخصصی احصاء و اصلاح فرایند و طرح تکریم ارباب رجوع  83
  14. نماینده ثابت در جلسات بررسی و تصویب طرح های هادی شهری و روستایی   74-81
  15. عضو کیمته پژوهشی بافت های تاریخی استان  84
  16. عضو ثابت کمیته فنی راهبردی طرح تفصیلی شهر تاریخی توس  94- تاکنون
  17. مشاور معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی استان 94-96
  18. مشاور مدیرکل در امور بانوان و خانواده  94- تاکنون
  19. مدیر مرکز آفرینش و پژوهش هنرهای سنتی خانه ملک  95-96
  20. عضو کارگروه میز خدمت 97
  آدرس اداره کل: 
  مشهد، بلوار شهید صادقی، نبش شهید صادقی 21، پلاک 115، ساختمان شماره 2، معاونت میراث فرهنگی

   
  تلفن: 37262738


  آدرس ایمیل:

  m.akbari@ichto.ir

   

  سوابق تحصیلی:

  - کارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه تهران

   
   

  شماره تماس و داخلی کارشناسان

  ردیف سمت شماره مستقیم داخلی داخلی کارشناسان
  و ناظرین
  1 جانشین معاونت 37263310-37045 301 -
  2 مسئول دفتر 37262738 200 -
  3 رئیس گروه موزه ها 37263310-37045 208 203 -209 -210 -212
  4 رئیس گروه حفظ و احیا 37263310-37045 307 303- 304- 308- 309- 310- 311- 313
  5 مسئول انجمن های میراث فرهنگی 37263310-37045 312 -
  6 مسئول حرایم استان 37263310-37045 306 -
  7 واحد ثبت آثار تاریخی 37263310-37045 208 204- 206- 207
  8 کارشناس بافت های تاریخی روستایی 37263310-37045 305 -
  9 کارشناس بافت های تاریخی شهری 37263310-37045 302 -


   
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051