اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
 • معاونت توسعه مدیریت

  سید مهدی کفشچی
   معاون توسعه مدیریت

  سوابق خدمت در سازمان میراث فرهنگی:

  1. عضو کمیته تخصصی مدیریت استراتژیک اداره کل میراث فرهنگی- 1383
  2. عضو شورای سیاست گذاری پایگاه های میراث فرهنگی- 1389
  3. عضو ستاد حمایت از مالکین بناهای تاریخی استان- 1389
  4. عضو کمیته رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- 1390
  5. عضو کمیته تسهیلات سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- 1390
  6. عضو کمیته سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- 1393
  7. عضو شورای فنی هنرهای سنتی وصنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری- 1394
  8. عضو شورای مشورتی دبیر خانه دایمی سوغات زیارت- 1395
  9. عضو ستاد مشهد شهر جهانی گوهرسنگ ها-  1395
  10. معاون موزه بزرگ خراسان-  1395 تا 1396
  11. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی-  1396 تا 1397

   
  آدرس اداره کل:
  بلوار شهید صادقی،
  ساختمان شماره 1،
  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری خراسان رضوی


   تلفن: 37280480

  ایمیل:
  m.kafshchi@ichto.ir

   
  سوابق تحصیلی:
  - کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد سبزوار
  - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد مشهد
   
   
  سمت شماره مستقیم داخلی
  مسئول دفتر 05137263310-05137280480 1130
  رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی 05137263310-05137263394 1162
  مسئول کارگزینی 05137263310 1118
  رئیس اداره امور مالی 05137263310-05137266635 1126
  مسئول آمار و فناوری اطلاعات 05137263310-05137283003 1022
  مسئول کارپردازی 05137263310-05137232720 1020
  مسئول دبیرخانه 05137263310 1120-1139
  مسئول بایگانی 05137263310 1122
  مسئول امور شهرستان ها 05137137494 1029
  مسئول امور قراردادها 05137269501 1025


   
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051