اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
 • راه های تماس با ما

  ساختمان مرکزی (اداره کل، معاونت توسعه مدیریت، معاونت گردشگری، معاونت سرمایه گذاری و تأمین منابع):

  بلوار شهید صادقی- بین صادقی 23 و 25
  تلفن:  37263310-051
  تلفن گویا: 37045
  کد پستی: 9184973117
  دورنگار: 37258553-051

  ساختمان شماره 2 (معاونت میراث فرهنگی، معاونت صنایع دستی، روابط عمومی و امور فرهنگی):
  بلوار شهید صادقی- نبش شهید صادقی 21- پلاک 115
  تلفن: 37263310 - 051
  دورنگار:

  کتابخانه:
  بوستان کوهسنگی، موزه خراسان بزرگ
  تلفن: 37269502-051

   

  روابط عمومی و امور فرهنگی:
  تلفن: 37263310-051

  ایمیل: razavichto@gmail.com

   
  سامانه دریافت پیشنهادات و انتقادات:
  30006110
   
  ارتباط با مدیر کل:
  تلفن: 37267211-051
  دورنگار: 37260499-051
   
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051