ارباب رجوع گرامی شما می توانید نظرات و پیشنهادات موثر و سازنده خود را در خصوص بهبود ارائه خدمات در سایت ارسال نمایید.

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، آن ها را مورد بحث و بررسی قرار داده و در نهایت در صورت نیاز، نسبت به اصلاح آن اقدام می‌نماید.


فرم نظرسنجی اداره کل