مسعود رحمانی
رئیس اداره روابط عمومی و امور فرهنگی

 
   تلفن: 37284690 - 051
   ایمیل: razavichto@gmail.com
 
   آدرس اداره کل: بلوار شهید صادقی، بین شهید صادقی 23 و 25، اداره کل میراث فرهنگی،
    گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، طبقه همکف