سوابق شغلی:

 • مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 • مدیر حوزه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 • نماینده سازمان در کمیته فرهنگی و روابط عمومی ستاد تسهیلات زائرین فرمانداری مشهد
 • عضو کمیته موزه ها و محوطه های تاریخی میراث فرهنگی استان خراسان رضوی
 • مسئول تولیدات رادیویی و تلوزیونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 • مسئول دفاتر اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 • دبیر کمیته بهره وری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 • مسئول NGO ها و حمایت از تشکل های غیر دولتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • نماینده سازمان در شورای پیش آهنگی استان خراسان رضوی
 • نماینده سازمان در کمیته اطلاع رسانی و تبلیغی مراسم و برنامه های سالگرد سفر رئیس جمهور به استان خراسان رضوی
 • عضو کمیته تخصصی احصاء و اصلاح فرایندها در کمیسیون تحول اداری
 • نماینده سازمان در کمیته امور رسانه ای استان خراسان رضوی
 • عضو کمیته طرح و برنامه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 • نماینده تام الاختیار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
 • مدیر امور شهرستان های خراسان رضوی


ارتباط با کارشناسان:

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
سید حسن ایزانلو کارشناس روابط عمومی 05137263310
05137284690
1027
محمدعلی علی نژاد کارشناس روابط عمومی 05137263310 1027
سید ابوالفضل حسینی کارشناس روابط عمومی 05137263310 1027
حسین اصغری ثانی کارشناس روابط عمومی 05137263310 1027

تاریخ بروزرسانی: 4 اردیبهشت 1402