چشم انداز اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

1- دست یافتن به جایگاه واقعی ایران در جهان به عنوان یكی ازغنی ترین، کهن ترین و تأثیرگذارترین فرهنگ ها و تمدن های بشری، با ویژگی های طبیعی كم نظیر و برخوردار از تعاملی سازنده و الهام بخش در عرصه بین المللی.
2- برخورداری از نظام مدیریت بروز و كارآمد، (متكی بر تعامل و مشاركت جامعه ذینفعان)، بهره مند از دانش فناوری مرتبط در سطح جهانی، توانا در تولید علم و فنآوری، با اتكا بر دانش پایه، منابع انسانی ماهر و مسئولیت پذیر، سرمایه اجتماعی رو به رشد، مبتنی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی و ملی و مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی كشور.
3- برخورداری از نظام برنامه ریزی هدفمند با اقتصادی سالم، باثبات، رقابت پذیر و با رشد و شتاب مناسب و در تعامل با اقتصاد جهانی، با ایفای نقش مؤثر در اقتصاد ملی و منطبق بر مزیت های نسبی فرهنگی- تاریخی و طبیعی كشور.
4- بهره مندی از آثار فرهنگی– تاریخی و طبیعی و هنرهای سنتی، متكی بر نظام جامع :شناخت و پژوهش، حفاظت، احیاء، ارتقاء و بهره برداری خردمندانه، در تعامل سازنده و هدفمند با حیات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، تقویت حس مسئولیت عمومی، تحكیم هویت ملی و وفاق اجتماعی.
5- بهره مندی از گردشگری پر رونق با محصولات متنوع، بازارهای سامان یافته، خدمات استاندارد شده و دست یافتن به جایگاه برتر گردشگری منطقه و اینکه ایران یكی از قطب های گردشگری جهان به ویژه جهان اسلام معرفی شود.