سید جواد موسوی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی

تلفن: 37267211- 051
دورنگار: 37260499-051
Info_khorasanrazavi@mcth.ir

 فرم ملاقات با مدیرکل

 

تاریخ بروزرسانی: 11 بهمن1401