- حفاظت از اماکن، تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
- حفظ نظم و امنیت موزه ها، گنجینه ها، بناها و مجموعه های تاریخی
- انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرایم علیه میراث فرهنگی، گردشگران (داخلی و خارجی) و کشف جرم و دستگیری مجرمین،
تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی در حوزه استحفاظی 

- انجام وظایف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری
- حفاظت و اسکورت محموله های تاریخی- فرهنگی
- برخورد قانونی با استفاده کنندگان و فروشندگان تجهیزات غیرمجاز نظیر فلزیابنام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی
آقای یوسفی 05137259311 196
آقای تقی زاده 05137259311 196
آقای فنودی 05137259311 196
تاریخ بروزرسانی: 2 تیرماه 1401