سوابق شغلی:

 • مسئول اداره حراست اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
 • مدیر پاسداران میراث فرهنگی استان خراسان
 • رییس اداره ثبت آثار ملی اداره کل
 • مشاور رییس سازمان و مسئول طرح و برنامه سازمان
 • مسئول کمیته تدوین برنامه پنجم توسعه اداره کل
 • مسئول کمیته طرح محتوایی موزه بزرگ منطقه ای خراسان
 • مسئول اداره موزه های استان
 • معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری
 • رییس کمیسیون تحول اداری
 • فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید آقا مصطفی خمینی اداره کل
 • عضو کمیته بهره وری سازمان
 • عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت اداره کل
 • رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مشهد


ارتباط با کارشناسان:

نام و نام خانوادگی سمت شماره مستقیم داخلی
فهیمه مؤمن مسئول دفتر 05137263310 - 05137280480 1130
ستار قاسمی رئیس اداره امور منابع انسانی و پشتیبانی 05137263310 - 05137263394 1162
مریم ابوترابی مسئول کارگزینی 05137263310 1118
حسین ابراهیمی حصار دبیر کمیته صیانت از حقوق شهروندی و کمیته ارتقاء سلامت اداری 05137263310 1165
زهرا نارمنجی مسئول ارزیابی عملکرد 05137263310 1117
اعظم ولی زاده مسئول آموزش کارکنان 05137263310 1160
ناصر محمدآبادی مسئول درآمدها و اوراق بهادار 05137263310 3010
فرزاد فریدونی رئیس اداره امور مالی 05137263310 -05137266635 1126
مریم زحلفر کارشناس بودجه 05137263310 1127
امیر ابوترابی مسئول تنظیم حساب ها 05137263310 1125
جواد بندگی کارشناس حقوق و دستمزد 05137263310 1123
صابر حسنی مسئول رسیدگی اسناد حسابداری 05137263310 3527
الهام شاهسون مسئول اعتبارات 05137263310 1134
لیلا توکلی کارشناس امور مالی و بودجه 05137263310 2027
رقیه گلمکانی کارشناس مالی 05137263310 1176
جعفر کلانسر مسئول آمار و فناوری اطلاعات 05137263310- 05137283003 1022
علی زهرایی کارشناس فناوری اطلاعات 05137263310 3531
راهله دهستانی کارشناس آمار 05137263310 1022
محمد قاسمی مسئول امور عمومی و نقلیه 05137263310 3520
محمد ابوچناری مسئول کارپردازی 05137263310 - 05137232720 1024
اکبر میرزابیگی مسئول امور قراردادها 05137263310 - 05137269501 1141
فاطمه خانی کارشناس امور قراردادها 05137263310 1141
سید مهدی کفشچی مسئول طرح و برنامه اداره کل 05137263310 1141
فرشته فاضلی مسئول بایگانی 05137263310 1122
علی قربانی مسئول دبیرخانه 05137263310 1120

تاریخ بروزرسانی:  29 تیر ماه  1402