حسن زمانی بیدختی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
 
تلفن: 37280480- 051
 
آدرس اداره کل:
بلوار شهیدصادقی، بین شهیدصادقی 23 و 25، ساختمان شماره 1،
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، طبقه دوم