احسان زهره وندی
سرپرست معاونت میراث فرهنگی


   تلفن: 05137259311 - 05137269070
   داخلی: 101
   آدرس: بوستان کوهسنگی- موزه بزرگ خراسان- طبقه منفی
1