یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی
- انجام کليه اقدامات لازم به منظور تأمين حفظ نظم و امنيت موزه‌ها، گنجينه‌ها، بناها و مجموعه‌هاي تاريخي، فرهنگي و همچنين محل برگزاري مراسم يا همايش‌هاي مربوطه و کليه اماکن و تأسيسات قابل حفاظت اداره کل
- تهيه و تدوين طرح‌هاي حفاظتي مورد نياز بمنظور تأمين حفاظت فيزيکي از اموال منقول و غيرمنقول اداره کل
- انجام اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع جرائم عليه ميراث فرهنگي، گردشگران (داخلي و خارجي) و کشف جرم و دستگيري متهمين و مجرمين از قانون و تشکيل پرونده و معرفي به مراجع قضائي در حوزه استحفاظي
- انجام اقدامات پيشگيرانه و جلوگيري از سرقت، تعرض و تجاوز به ميراث ملي، فرهنگي و صنايع‌دستي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و فعاليت‌هايي نظير تخريب بناهاي تاريخي، حفاري غيرمجاز، انتقال، قاچاق و خريد و فروش غيرمجاز اشياء و عتيقجات ملي و محموله‌هاي تاريخي در حوزه استحفاظي.
- کنترل بر ورود و خروج اشياء و اموال تاريخي و فرهنگي و انجام اقدامات حفاظتي در حوزه استحفاظي براساس دستورالعمل‌هاي صادره از طریق سلسله مراتب فرماندهی.
- انجام وظایف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري در مورد جرائم مشهود در حوزه استحفاظي
- همکاري با ساير دستگاه‌هاي اجرائي مسئول در امور امدادي به هنگام بروز حوادث طبيعي و غيرطبيعي در حوزه استحفاظي براساس دستورالعمل‌هاي مربوطه
- برخورد قانوني با استفاده‌کنندگان و فروشندگان تجهيزات غيرمجاز، که در جهت تخريب يا سوء استفاده از آثار تاريخي و ملي به کار مي رود" نظير فلزياب" و ضبط و توقيف اينگونه تجهيزات تا رفع هرگونه اتهام و شبهه و مظنونيت با هماهنگي ناجا و مراجع قضائي وفق مقررات.
- تعامل با سازمان‌ها و مراجع نظامي، انتظامي، قضائي و ساير دستگاه‌ها به منظور اجراي بهينه وظایف و مأموريت‌هاي يگان
- نظارت و بازديد کارشناسي از اقدامات حفاظتي در حوزه استحفاظي و انعکاس نواقص و معايب به مدیرکل و پيگيري آن‌ها.
- حفاظت و همراهي محموله‌هاي تاريخي و فرهنگي منقول با هماهنگي ناجا
- اجراي دقيق طرح‌ها و دستورالعمل‌ها حفاظتي و انتظامي ابلاغي از سوي ناجا با رعايت اولويت‌ها و برنامه‌هاي حفاظتي تعيين شده اداره‌کل.
- کمک به جمع‌آوري اخبار و اطلاعات مربوط به آثار فرهنگي و تاريخي با هماهنگي اداره‌کل
- اجراي مصوبات کميته حفاظت استان
- گشت زني در حوزه استحفاظي يگان به منظور حصول اطمينان از برقراري حفاظت و امنيت
- پيگيري امور خدمات انتظامي گردشگران خارجي در چارچوب ضابط خاص قضائي با هماهنگي و نظارت ناجا
- اعلام ورود و خروج و همچنين خط سير ترددي گردشگران خارجي در زمان اسکان آنان به حراست اداره‌کل و ناجا
- جمع‌آوري اطلاعات انتظامي مورد نياز ناجا توسط يگان و هماهنگي و همکاري متنقابل با ناجا و حراست اداره کل.
- همکاري با ناجا و مراجع قضائي در ابلاغ و اجراي احکام قضائي مربوط به اداره کل
- مساعدت و همکاري با نزديک‌ترين رده انتظامي محل مأموريت در کشف جرائم، در حوزه استحفاظي.
- انجام مأموريت‌ها و وظايفي که در شرايط غيرعادي در امور امنيتي و انتظامي از سوي ناجا ابلاغ مي شود، در حوزه استحفاظي