پیشینه مدیران قبل از ادغام
 میراث فرهنگی
مرحوم یعقوب دانشدوست
سال خدمت: 1346-1357

 
محمدهادی مهدی زاده
سال خدمت: 1357-1366
علی اصغر مقری
سال خدمت: 1366-1368

 
مرحوم ذبیح الله خلوصی راد
سال خدمت: 1368-1379

 
مرحوم مجید علی اکبری
سال خدمت: 1379-1383

 
ابوالفضل مکرمی فر
سال خدمت: 1383-1387

 گردشگریحبیب الله لاری لواسانی
مدیر سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی
خراسان


 سید جلیل رضوی
مدیر سازمان ایرانگردی و جهانگردی
خراسانرسول اکبری
مدیر سازمان ایرانگردی و جهانگردی
خراسان

 صنایع دستی


غلام رضا مؤدب شعار
مدیرعامل شرکت صنایع دستی منطقه شمال شرق

سال خدمت:


مرحوم ابوالقاسم رضی کاظمی
مدیرعامل شرکت صنایع دستی منطقه شمال شرق
سال خدمت: 1374-1380

 عباس رکنی
مدیر سازمان صنایع دستی خراسان
سال خدمت: 1380-1381

 حسین خواجه بیدختی
مدیر سازمان صنایع دستی خراسان رضوی
سال خدمت: 1381-1385
   
پیشینه مدیران اداره کل میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی
پس از ادغام- از سال 1385
ابوالفضل مکرمی فر
سال خدمت: 1383-1387

 
محسن لشگری
سال خدمت:
1387-1390

 
مجتبی رجایی خراسانی
سال خدمت: 1390-1391

 
علی مومنی
سال خدمت: 1392-1391

 
فریدون فعالی
سال خدمت: 1392-1392

 
رجبعلی لباف خانیکی
سال خدمت: 1392-1394

 
حسین زارع صفت
سال خدمت: 1394-1396

 
محمدرحیم رهنما
سال خدمت: 1396-1396

 
ابوالفضل مکرمی فر
سال خدمت: 1396- 1400

 سید جواد موسوی
مدیرکل فعلی
سال خدمت: 1400 تا کنون
   
تاریخ بروزرسانی: 1 مرداد ماه 1400