پیشینه مدیران قبل از ادغام
 
 میراث فرهنگیمرحوم یعقوب دانشدوست
سال خدمت: 1346-1357

 محمدهادی مهدی زاده
سال خدمت: 1357-1366علی اصغر مقری
سال خدمت: 1366-1368

 مرحوم ذبیح الله خلوصی راد
سال خدمت: 1368-1379

 مرحوم مجید علی اکبری
سال خدمت: 1379-1383

 ابوالفضل مکرمی فر
سال خدمت: 1383-1387

 گردشگری


حبیب الله لاری لواسانی
مدیر سازمان مراکز ایرانگردی و
جهانگردی خراسان


 


سید جلیل رضوی
مدیر سازمان ایرانگردی و
جهانگردی خراسان

 


رسول اکبری
مدیر سازمان ایرانگردی و
جهانگردی خراسان

 صنایع دستی

غلام رضا مؤدب شعار
مدیرعامل شرکت صنایع دستی
منطقه شمال شرق

سال خدمت:

مرحوم ابوالقاسم رضی کاظمی
مدیرعامل شرکت صنایع دستی
منطقه شمال شرق

سال خدمت: 1374-1380

 


عباس رکنی
مدیر سازمان صنایع دستی خراسان
سال خدمت: 1380-1381

 

حسین خواجه بیدختی
مدیر سازمان صنایع دستی
خراسان رضوی

سال خدمت: 1381-1385
   
پیشینه مدیران اداره کل میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی
پس از ادغام- از سال 1385ابوالفضل مکرمی فر
سال خدمت: 1383-1387

 محسن لشگری
سال خدمت: 1387-1390

 مجتبی رجایی خراسانی
سال خدمت: 1390-1391

 علی مومنی
سال خدمت: 1392-1391

 فریدون فعالی
سال خدمت: 1392-1392

 رجبعلی لباف خانیکی
سال خدمت: 1392-1394

 حسین زارع صفت
سال خدمت: 1394-1396

 محمد رحیم رهنما
سال خدمت: 1396-1396

 ابوالفضل مکرمی فر
سال خدمت: 1396- 1400

 


سید جواد موسوی
مدیرکل فعلی
سال خدمت: 1400 تا کنون
   
تاریخ بروزرسانی: 1 مرداد ماه 1400