پیمایش صفحه کلید
  مسدود کردن انیمیشن ها
کنتراست رنگ

بدون رنگ

روشن

معکوس
اندازه متن

افزایش سایز

کاهش سایز

متن قابل خواندن
برجسته کردن مطالب

عناوین

تصاویر
بزرگنمایی

مکان نمای سفید

مکان نمای مشکی

بزرگنمایی
Logo
اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • اهداف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

  • دستیابی به شناخت جامع، متوازن و عمیق از گستره جغرافیائی و تاریخی، حضور و نفوذ فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی در حوزه میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس) و هنرهای سنتی.
  • معرفی فرهنگ و تمدن غنی و ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی كشور و بهره‌گیری از مزیت ها و ظرفیت‌های آن برای تثبیت و ارتقاء جایگاه تمدن ایران در جهان.
  • تعامل هدفمند و سازنده بین‌المللی با تاكید بر كشورهای اسلامی در بخش میراث فرهنگی، طبیعی، صنایع دستی و گردشگری.
  • توسعه نظام مدیریتی-حقوقی یكپارچه، كارآمد و متكی بر مشاركت جامعه ذینفعان در بخش میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس)، طبیعی، صنایع دستی و گردشگری متكی بر اصول اخلاقی، ارزش های ملی-اسلامی و منطبق بر معیارهای علمی، فنی و مقتضیات جغرافیائی، تاریخی و فرهنگی كشور.
  • تقویت و تعمیق رابطه جامعه با مواریث و دارائی‌های طبیعی و فرهنگی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی برای افزایش سرمایه اجتماعی بخش میراث فرهنگی (ملموس و غیرملموس)، طبیعی و صنایع دستی و گردشگری.
  • توسعه ظرفیت‌ها و ارتقاء قابلیت‌های موجود در زمینه‌های میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس)، طبیعی، هنر و دانش سنتی و فناوری بومی، صنایع دستی و گردشگری.
  • توسعه ظرفیت منابع انسانی دانش پایه، ماهر و مسئولیت پذیر در بخش دولتی و غیردولتی، خصوصی و جوامع محلی.
  • ایجاد نظام اقتصادی كارآمد، رقابت پذیر، باثبات، متوازن، رشد مستمر و پرشتاب بر پایه مزیت‌های نسبی فرهنگی و طبیعی كشور با مشاركت بخش غیردولتی و بخش خصوصی داخلی و خارجی.
  • توسعه نظام فراگیر و كارآمد تولید و توزیع صنایع دستی در سطح ملی و بین المللی.
  • شناخت، پژوهش و مستندسازی، معرفی آموزش و ترویج، حفاظت، احیاء و بهره‌برداری خردمندانه از میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس)، طبیعی، هنرهای سنتی و صنایع دستی كشور.
  • اهتمام ملی و تقویت حس مسئولیت عمومی و جلب مشاركت همگانی در حمایت و صیانت، حفاظت، احیاء و بهره‌برداری خردمندانه از میراث فرهنگی، طبیعی، تنوع فرهنگی، تنوع منظر زیستی كشور.
  • دستیابی به جایگاه واقعی كشور بعنوان یكی از قطب‌های گردشگری جهانی از طریق توسعه كمی و كیفی گردشگری ملی، تنوع محصول و تطابق بازار با آن، ارتقاء كیفیت و استانداردسازی خدمات گردشگری و تسهیل سفر.


  تاریخ بروزرسانی: 1398/06/05          
   
گزارش تصویری
مطالب مفید
خدمات الکترونیکی
زیر پورتال ها
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051