اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی

 • کمپ گردشگری درود

   

   

  کمپ ریاب

  کمپ گردشگری بجستان

  کمپ گردشگری بجستان

  سرویس بهداشتی آب گرم کلات

  سرویس بهداشتی اخلمد

  بهسازی راه دسترسی روستای نمونه ابدال آباد
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051