اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
اخبار شنبه 4 اسفند 1397 ساعت 8:5

تقدیر مدیرکل دفتر امور پایگاههای میراث جهانی میراث فرهنگی کشور از شهرداری وشورای اسلامی خواف ونشتیفان

مدیرکل دفتر امور پایگاههای میراث جهانی میراث فرهنگی کشور از شهرداری وشورای اسلامی خواف و نشتیفان در خصوص اجرای پروژهای عمرانی، اجرایی وفرهنگی با محوریت آسبادها با اهدای لوح سپاس ، تقدیر وتشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی طی سفر محمود باعقیده مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواف امروز ۲۸ مهر در ابن باره گفت: در این سفر  علاوه بر فرهاد عزیزی مدیرکل دفتر امور پایگاههای میراث جهانی میراث فرهنگی کشور ، محمد رکنی مدیر پایگاه آسبادهای ایران وهمچنین محمود طغرایی مدیر پایگاه بندیان درگز حضور داشتند که از  مهمترین اقدامات صورت گرفته در خصوص مرمت وساماندهی آسبادها بازدید به عمل آمد.
باعقیده افزود: از آنجایی که در سال گذشت  همکاری و مشارکت تنگاتنگی بین میراث فرهنگی با شهرداری های خواف ونشتیفان صورت گرفته بود از  هادی مکاری شهردار نشتیفان و عبدالرحمن خجسته شهردار خواف وهمچنین اعضاءشورای این دو شهر تقدیر وتشکر شد.
در بخشی از این تقدیر نامه آمده است: تلاش های متعهدانه ودلسوزانه جنابعالی در حفاظت ،نگهداری ومعرفی ارزش های منحصر به فرد آسبادهای استان خراسان رضوی که بخش مهمی از فرهنگ وتمدن این مرزو بوم می باشد گویای شایستگی های شما ودر خور تحسین وقدر دانی است.تقدیر مدیرکل دفتر امور پایگاههای میراث جهانی میراث فرهنگی کشور از شهرداری وشورای اسلامی خواف ونشتیفان
 
مدیرکل دفتر امور پایگاههای میراث جهانی میراث فرهنگی کشور از شهرداری وشورای اسلامی خواف و نشتیفان در خصوص اجرای پروژهای عمرانی، اجرایی وفرهنگی با محوریت آسبادها  با اهدای لوح سپاس ، تقدیر وتشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی طی سفر محمود باعقیده مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواف امروز ۲۸ مهر در ابن باره گفت: در این سفر  علاوه بر فرهاد عزیزی مدیرکل دفتر امور پایگاههای میراث جهانی میراث فرهنگی کشور ، محمد رکنی مدیر پایگاه آسبادهای ایران وهمچنین محمود طغرایی مدیر پایگاه بندیان درگز حضور داشتند که از  مهمترین اقدامات صورت گرفته در خصوص مرمت وساماندهی آسبادها بازدید به عمل آمد.
باعقیده افزود: از آنجایی که در سال گذشت  همکاری و مشارکت تنگاتنگی بین میراث فرهنگی با شهرداری های خواف ونشتیفان صورت گرفته بود از  هادی مکاری شهردار نشتیفان و عبدالرحمن خجسته شهردار خواف وهمچنین اعضاءشورای این دو شهر تقدیر وتشکر شد.
در بخشی از این تقدیر نامه آمده است: تلاش های متعهدانه ودلسوزانه جنابعالی در حفاظت ،نگهداری ومعرفی ارزش های منحصر به فرد آسبادهای استان خراسان رضوی که بخش مهمی از فرهنگ وتمدن این مرزو بوم می باشد گویای شایستگی های شما ودر خور تحسین وقدر دانی است.

منبع:   تعداد بازدید : 971 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت چاپ خبر

گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051