اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
اخبار دوشنبه 8 بهمن 1397 ساعت 13:42

سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی اعلام کرد: تعلیق 2 ماهه مجوز فعالت یک شرکت گردشگری درمشهد

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: مجوز فعالیت شركت خدمات مسافرتی و گردشگری معجزه سفر شرق به مدت 2 ماه تعلیق شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی یوسف بیدخوری امروز 8 بهمن درباره دلایل تعلیق 2 ماهه این شرکت اظهار کرد: با توجه به بررسی پرونده آن شرکت و عدم پیگیری جهت رفع نواقص به خصوص عدم تمدید پروانه بهره برداری ، عدم حضور مدیر عامل و مدیر فنی ، عدم ارسال آمار و  گزارش عملکرد و  غیر فعا ل بودن ، این شرکت به مدت 2 ماه تعلیق شده است.
 
وی افزود: پیرو رای صادره در بیست و یکمین جلسه کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به شماره 16394/12840/972 و به استناد ماده 20 و 31 آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی مصوب 27/03/1380 هیأت محترم وزیران و ماده 10 ، 19 ، 29 ، 43 و 45 مقررات اجرائی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مصوب 11/08/95 مجوز فعالیت آن شرکت از تاریخ ابلاغ نامه تعلیق، به مدت دو ماه  تعلیق  می شود.
 
بیدخوری تصریح کرد: مقتضی است طبق ماده 19 آئین نامه مذکور در زمان تعلیق از قبول تعهدهای جدید و تبلیغات در زمینه اجرای تور خودداری نموده و طبق دستور العمل های مراجع ذیربط به تعهدات قبلی عمل نمایید ، در صورت عدم رعایت مراتب بالا ، مجوز دفتر به تشخیص مرجع صدور مجوز لغو می شود .

منبع:   تعداد بازدید : 91 نوشته شده توسط: کاربر روابط عمومی علینژاد

کلمات کلیدی: 


بازگشت چاپ خبر

گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051