اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
اخبار یکشنبه 9 تیر 1398 ساعت 19:22

هفت اثر میراث فرهنگی ناملموس خراسان رضوی در فهرست ملی ایران ثبت شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: در همایش دو روزه شورای ثبت میراث ناملموس کشور، هفت اثر پیشنهادی استان خراسان رضوی واجد ثبت، در فهرست میراث فرهنگی نا ملموس کشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی مرجان اکبری با اعلام این خبر افزود: این آثار شامل مراسم عاشورایی خیمه پوشان روستای پیوه ژن مشهد، مراسم عاشورایی موسوم به شیردر ششتمد سبزوار، مراسم مراسم عاشورایی تعزیه روستای ریوند شهرستان داورزن، دانش بومی فراوری گبلگ (نوعی قارچ خوراکی) درشهر ششتمد، مراسم سنتی آوبج یا تقسیم سنتی آب در حوزه فرهنگی غرب استان ودو رسم کهن دیگر موسوم به مراسم ربایی (شعر خوانی در مراسم عروسی ) ومراسم بیت وبج خوانی (شعر خوانی در رثای درگذشته گان) دراین حوزه فرهنگی بودند.
 
وی انتخاب این موضوعات به عنوان آثار پیشنهادی استان در شورای مذکور را در راستای ایجاد تنوع جغرافیایی در شناسایی وتوازن بیشتر درثبت میراث ناملموس عنوان کرد و ادامه داد:: شناسایی وثبت میراث ناملموس در حوزه فرهنگی شرق استان وازجمله مقام های موسیقی این نواحی در برنامه آینده دفتر ثبت آثار تاریخی استان خراسان رضوی قرار دارد.
 
گفتنی است: با در نظر گرفتن این آثار، تاکنون ۱۰۱ اثر ناملموس استان خراسان رضوی در فهرست ملی ایران ثبت شده است.

منبع:   تعداد بازدید : 82 نوشته شده توسط: کاربر روابط عمومی علینژاد

کلمات کلیدی: 


بازگشت چاپ خبر

گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051