اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
اخبار پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 13:56

توسط مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی دانش آموزان راهنمای موزه بزرگ خراسان در ایام نوروز 98 تقدیر شدند

دانش آموزان راهنمای موزه بزرگ خراسان در ایام نوروز 98 توسط مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تقدیر شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ابوالفضل مکرمی فر در جلسه تقدیر از دانش آموزان راهنمای موزه برزگ خراسان درایام نوروز 98 گفت: میراث فرهنگی شناسنامه ما ایرانی ها و جزو افتخارات ما محسوب می شود.
وی با بیان این که اداره کل میراث فرهنگی حافظ تاریخ و هویت کشور است، ادامه داد: این تاریخ و هیوت متعلق به یک فرد نیست، همه افراد جامعه باید راهنما و میراث بان فرهنگ و تاریخ باشند.
مکرمی فر راهنمایان را چراغ راه گردشگران عنوان کرد و گفت: راهنمایان نبست به میراث فرهنگی، ابنیه یا اشیاء تاریخی و جاذبه های گردشگری توجه ای ویژه ایجاد می کنند و جذابیت های را دیگر افراد نمی دانند، بیان می کنند.
وی افزود: اگر راهنما به خوبی نقش ایفا کند، در حفظ میراث فرهنگی، ترویج صنایع دستی و توسعه گردشگری موثر است و راهنما وقتی در مجموعه ای قرار می گیرد با توضیحات اش موجب رونق گردشگری و رشد اقتصادی می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی برضرورت کالبد شکافی اهیمت داشته های تاریخی و فرهنگی تاکید کرد وگفت: این ماموریت مهم بر دوش راهنمایان است و قطعا با توجه به توضیحاتی که راهنمایان موزه خراسان ارائه کرده اند سال آینده افراد بیشتری از این موزه بازدید خواهند کرد.
در ادامه محمد رکنی مدیر موزه بزرگ خراسان گفت: خانواده های دانش آموزان به میراث فرهنگی اعتماد کردند و فرزندان آن ها در این مرکز افتخاری حضور پیدا کردند، بسیار خوشحالیم که خانواده ها به موزه و میراث فرهنگی اعتماد دارند.
 وی افزود: امیدواریم تعامل و همکاری ما با دانش آموزان فراتر از این راهنمایان برود.
علی صفرنژاد کارشناس میراث فرهنگی نیز در این جلسه گفت: در طرح دانش آموزان راهنمای موزه 18 دانش آموز  از بین 120 دانش آموزرشته گردشگری مدارس زین اوقلی و تراب زاده انتخاب شده اند.
وی افزود: بازخورد های بسیار خوبی داشتیم و بازدید کنندگان از حضور این راهنمایان استقبال کردند و ابراز رضایت داشتند.
هم چنین ملیحهعامری مدرس گردشگری و سرپرست این دانش آموزان در این طرح از حمایت های مدیر موزه خراسان بزرگ قدردانی کرد و گفت: برای دانش آموزان تجربه ارزنده ای بود، آن چه در کلاس درس به صورت تئوری  آموزش دیده بودند درعمل با آن مواجه شدند.
وی افزود: مدیرکل آموزش و پرورش موافقت کرده که  ساعت حضور دانش آموزان به عنوان راهنمای موزه به عنوان ساعت  کارورزی دانش آموزان لحاظ شود.
طرح دانش آموزان راهنمای موزه در ایام نوروز اجرا شد و  در هر نوبت کاری 2 نفر دانش آموز به زبان عربی، 4 دانش آموز مسلط به زبان انگلیسی و یک دانش آموز مسلط به زبان ایتالیایی حضور داشتند.


منبع:   تعداد بازدید : 39 نوشته شده توسط: کاربر روابط عمومی علینژاد

کلمات کلیدی: 


بازگشت چاپ خبر

گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051