ساختمان مرکزی (اداره کل، معاونت توسعه مدیریت، معاونت گردشگری، معاونت سرمایه گذاری و طرح ها):

بلوار شهید صادقی- بین صادقی 23 و 25
تلفن:  37263310-051
تلفن گویا: 37045
کد پستی: 9184973117
دورنگار: 37258553-051

ساختمان شماره 2 (معاونت میراث فرهنگی، معاونت صنایع دستی):
بلوار وکیل آباد- نبش صدف
تلفن: 38686005 - 051 و 38686004 -051
دورنگار: 38670952-051

کتابخانه:
کوهسنگی، موزه بزرگ خراسان
تلفن: 37269502-051

 

روابط عمومی و امور فرهنگی:
تلفن: 37284690-051

ایمیل: info@razavichto.ir

 
سامانه دریافت پیشنهادات و انتقادات:
30006110
 
ارتباط با مدیر کل:
تلفن: 37267211-051
دورنگار: 37260499-051
 

پایگاه های اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی:

sapp.ir/PrRazaviCHTO? instagram.com/PrRazaviCHTO
gap.im/PrRazaviCHTO  t.me/PrRazaviCHTO