انتقادات و پیشنهادات

نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را در مورد عملكرد اداره كل، كاركنان و همچنین بهبود ارائه خدمات اعلام فرماييد.


نام و نام خانوادگی

درج نظرات، پیشنهادات و انتقادات

*
موضوع مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  
شماره همراه (اختیاری) :
لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.


آدرس ایمیل :
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.


کد امنیتی :
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.