ساختمان مرکزی (اداره کل، معاونت توسعه مدیریت، معاونت گردشگری، معاونت سرمایه گذاری و تأمین منابع):
بلوار شهید صادقی- بین صادقی 23 و 25
تلفن:  37263310-051
تلفن گویا: 37045
کد پستی: 9184973117
دورنگار: 37258553-051
ایمیل: Info.khorasanrazavi@ichto.ir

ساختمان شماره 2 (معاونت میراث فرهنگی، معاونت صنایع دستی، روابط عمومی و امور فرهنگی):
بلوار شهید صادقی- نبش شهید صادقی 21- داخل کوچه-  پلاک 115
تلفن: 2- 37111690 - 37262738

کتابخانه:
بوستان کوهسنگی، موزه خراسان بزرگ
تلفن: 37269502-051

 

روابط عمومی و امور فرهنگی:

تلفن: 37263310-051
ایمیل: razavichto@gmail.com

کانال های اطلاع رسانی:
میراث فرهنگی خراسان رضوی
 

سامانه دریافت پیشنهادات و انتقادات:

30006110
 

ارتباط با مدیر کل:

تلفن: 37267211-051
دورنگار: 37260499-051
ایمیل: a.mokaramifar@ichto.ir