مرجان اکبری سرشوری

معاون میراث فرهنگی
سوابق خدمت در سازمان میراث فرهنگی:
1. دبیر شورای فنی اداره کل استان  93
2. عضو شورای فنی  73 تا کنون
3. ناظر عالیه استان سمنان  77
4. عضو شورای ثبت استان  87-93
5. عضو هیئت راهبردی پایگاه میراث فرهنگی منطقه تاریخی- فرهنگی نیشابور  86-94 و94 تاکنون
6. عضو کمیته راهبردی اجرایی طرح ساماندهی محوطه تاریخی توس 79-83
7. کارشناس و ناظر کارگاه مرمت بناهای تاریخی 73-79
8. مسئول بافت های تاریخی استان  79-92
9. عضو کمیته فنی حرایم آثار تاریخی  87
10. عضو اصلی کمیته فنی  89-93
11. عضو شورای سیاستگزاری ستاد بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی استان 86-87
12. عضو شورای ثبت میراث جهانی استان  91-92
13. عضو کمیته تخصصی احصاء و اصلاح فرایند و طرح تکریم ارباب رجوع  83
14. نماینده ثابت در جلسات بررسی و تصویب طرح های هادی شهری و روستایی   74-81
15. عضو کیمته پژوهشی بافت های تاریخی استان  84
16. عضو ثابت کمیته فنی راهبردی طرح تفصیلی شهر تاریخی توس  94- تاکنون
17. مشاور معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی استان 94-96
18. مشاور مدیرکل در امور بانوان و خانواده  94- تاکنون
19. مدیر مرکز آفرینش و پژوهش هنرهای سنتی خانه ملک  95-96
20. عضو کارگروه میز خدمت 97
آدرس اداره کل: 
بلوار وكیل آباد- نبش صدف- ساختمان شماره 2 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

 تلفن: 05138692005

آدرس ایمیل:

m-akbari-s@hotmail.com  

سوابق تحصیلی:

- کارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه تهران
 
 

سمت شماره مستقیم داخلی
رئیس گروه موزه ها 38682080 255
مسئول دفتر 38692005 233
رئیس گروه حفظ و احیاء 38692004 244
رئیس گروه محوطه های تاریخی 38674737 234
مسئول دفتر ثبت آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی 38686004-5 235
مسئول دفتر ثبت میراث جهانی 38686004-5 239
کارشناس ناظر ستادی محوطه های تاریخی 38686004-5 255
کارشناس ناظر ستادی بناهای تاریخی 38686004-5 244
کارشناس بافت های شهری 38686004-5 238
کارشناس بافت های روستایی 38686004-5 255
کارشناس طرح های هادی روستایی 38686004-5 237
کارشناس مسئول حرائم 38686004-5 230