احمد دیناری
معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع

سوابق خدمت در سازمان میراث فرهنگی:

1. معاون اسبق گردشگری و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی
2. رئیس سابق اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مشهد
3. جانشین سابق مدیرکل در ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی
4. نویسنده 5 کتاب تخصصی گردشگری
5. نویسنده برتر خراسان رضوی در حوزه گردشگری
6. کارمند برتر گردشگری کشور در سال 1387 (جشنواره برترین های گردشگری ایران)
7. مدرس دانشگاه و مدیر گروه آموزشی گردشگری
8. مدرس بازاریابی و فروش گردشگری و هتل داری
آدرس اداره کل:
بلوار شهید صادقی،
ساختمان شماره 1،
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی


تلفن:
 05137283002

سوابق تحصیلی:


 


 

سمت شماره مستقیم داخلی
مسئول دفتر معاونت 37283002 1111
کارشناس مسئول مناطق نمونه گردشگری و طرح ها 37263310 1169
مسئول نظارت بر طرح ها و پروژه های عمرانی 37263310 1104
کارشناس تسهیلات و اعتبارات 37263310 1168
کارشناس طرح و برنامه 37263310 1103
کارشناس اشتغال و کارآفرینی 37263310 1104
کارشناس سرمایه گذاری خارجی 37263310  
کارشناس دبیرخانه کارگروه گردشگری استان 37263310  
کارشناس صدور مجوز تأسیسات گردشگری 37263310 1105
کارشناس فنی پروژه های گردشگری 37263310 1106
کارشناس سمن ها 37263310 1167