نام: امیر ضیائیان
 سمت: مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل
 آدرس: بلوار شهید صادقی- بین صادقی 23 و25- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 تلفن: 37284690


سمت شماره مستقیم داخلی
مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی 37284690 1127-1141
کارشناس تبلیغات و انتشارات 37284690 3533
کارشناس واحد فیلم و عکس --- 1127
کارشناس امور فرهنگی --- 3533