احمد دیناری
معاون سرمایه گذاری و
تأمین منابع

سوابق خدمت:

1. معاون گردشگری و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی (1386-1385)
2. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مشهد (1397-1395)
3. جانشین مدیرکل در ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی (1395-1392)
4. مدیر امور دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی اداره کل میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
5. نویسنده 5 کتاب تخصصی گردشگری
6. نویسنده برتر خراسان رضوی در حوزه گردشگری
7. کارمند برتر گردشگری کشور در سال 1387 (جشنواره برترین های گردشگری ایران)
8. مدرس دانشگاه و مدیر گروه آموزشی گردشگری
9. مدرس بازاریابی و فروش گردشگری و هتل داری


 

آدرس اداره کل:
بلوار شهید صادقی،
ساختمان شماره 1،
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی


تلفن:
 05137283002

ایمیل:
a.dinari@ichto.ir

 


ارتباط با کارشناسان:

سمت شماره مستقیم داخلی
مسئول دفتر معاونت 37283002 1111
کارشناس مسئول مناطق نمونه گردشگری و سرمایه گذاری 37263310 1169
مسئول نظارت بر طرح ها و پروژه های عمرانی 37263310 1104
کارشناس اعتبارات 37263310 1168
کارشناس طرح و برنامه 37263310 1125
کارشناس اشتغال و کارآفرینی 37263310 1104
کارشناس سرمایه گذاری خارجی 37263310 --
کارشناس دبیرخانه کارگروه گردشگری استان 37263310 1104
کارشناس صدور مجوز تأسیسات گردشگری 37263310 1105
کارشناس فنی پروژه های گردشگری 37263310 1103
کارشناس تسهیلات 37263310 1167

جهت ارتباط با کارشناسان این معاونت می توانید با شمار 37045 تماس گرفته و داخلی مورد نظر خود را شماره گیری نمایید.