جهت نمایش بزرگ تر اقلام موجود در پرتال با استفاده از منو View  گزینه Zoom  و در مرورگر google chrome گزینه (...) را مانند نمونه زیر انتخاب نموده گزینه Zoom و بزرگنمایی مد نظر را انتخاب نمایید.
همچنین می توان همزمان از کلید CTRL و + استفاده نمایید.