سید مهدی کفشچی
 معاون توسعه مدیریت

سوابق خدمت در سازمان میراث فرهنگی:

1. عضو کمیته تخصصی مدیریت استراتژیک اداره کل میراث فرهنگی- 1383
2. عضو شورای سیاست گذاری پایگاه های میراث فرهنگی- 1389
3. عضو ستاد حمایت از مالکین بناهای تاریخی استان- 1389
4. عضو کمیته رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- 1390
5. عضو کمیته تسهیلات سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- 1390
6. عضو کمیته سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- 1393
7. عضو شورای فنی هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- 1394
8. عضو شورای مشورتی دبیر خانه دایمی سوغات زیارت- 1395
9. عضو ستاد مشهد شهر جهانی گوهرسنگ ها-  1395
10. معاون موزه بزرگ خراسان-  1395 تا 1396
11. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی-  1396 تا 1397
آدرس اداره کل:
بلوار شهید صادقی،
ساختمان شماره 1،
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری خراسان رضوی


 تلفن: 37280480

ایمیل:
m.kafshchi@ichto.ir

 
سوابق تحصیلی:
- کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد سبزوار
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد مشهد

 
 
نام و نام خانوادگی سمت شماره مستقیم داخلی
فهیمه مؤمن مسئول دفتر 05137263310 - 05137280480 1130
کاظم رادمنش رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی 05137263310 - 05137263394 1162
مریم ابوترابی مسئول کارگزینی 05137263310 1118
فرزاد فریدونی رئیس اداره امور مالی 05137263310 -05137266635 1126
جعفر کلانسر مسئول آمار و فناوری اطلاعات 05137263310- 05137283003 1022
کمال خانی مسئول کارپردازی 05137263310 - 05137232720 1020
علی قربانی مسئول دبیرخانه 05137263310 1120-1139
فرشته فاضلی مسئول بایگانی 05137263310 1122
کاظم رادمنش مسئول امور شهرستان ها 05137137494 1029
اکبر میرزا بیگی مسئول امور قراردادها 05137269501 1025