اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
  • منشور اخلاقی
           


    تاریخ بروزرسانی: مرداد 1398             
     
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051