ورکشاپ تخصصی خط در خانه ملک برگزار شد -  چهار شنبه 26 دی 1397 ساعت 8:48
 • نگاهی اجمالی به تاریخچه تشكیل میراث فرهنگی

     میراث فرهنگی هر كشور یكی از اساسی ترین اركان تحكیم هویت ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسریع ارزش های نهفته در میراث فرهنگی به حیات امروزین جامعه می شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری  بوده و حداقل یكی از عوامل اصلی بازشناسی ملت ها و كشورها از یكدیگر است. شرایط طبیعی، وسعت زمین، موقعیت ژئوپلتیك و مهارت هایی كه طی قرون متمادی صورت گرفته است سبب پیدایش تمدن های متعددی در نواحی مختلف ایران شده است.
     هنر و فرهنگ ایران در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تاثیری شایسته داشته است كه امروز می تواند از جمله زمینه های مساعد همكاری های بین المللی باشد. تشكیل وزارت فرهنگ و معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه در سال 1286 شمسی برای اولین بار وظائف دولت را در مورد  حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه قرار داده است. تشكیل موزه ملی ایران و تشكیل اداره عتیقات به اقدامات دولت در زمینه میراث فرهنگی نتیجه بخشید. تشكیل وزارت فرهنگ وهنر در سال 1343 مسائل مربوط به میراث فرهنگی را به شكل تخصصی تری در قالب یك شاخه معاونت مورد توجه قرار داد.
     با انحلال وزارت فرهنگ و هنر در سال 1358 و تشكیل وزارت فرهنگ و آموزش عالی وظائف مربوط به میراث فرهنگی در وزارتخانه اخیرالذكر متمركز شد. مصوبه 27/8/1360 هیات وزیران موجب شد تا واحدهای استانی و برخی از واحدهای فرهنگی كه عمدتا وظیفه معرفی میراث فرهنگی را بر عهده داشتند از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادغام شوند، از این تاریخ تا تصویب قانون تشكیل میراث فرهنگی كشور عملا دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش عالی متكفل امور مربوط به میراث فرهنگی  بودند.
     ضرورت جلوگیری از انجام وظائف موازی ادغام دستگاه هایی با وظائف مشابه ایجاد مدیریت متمركز برای سیاست گذاری بهینه موجب شد كه در سال 1364 دستگاه های اجرایی و پژوهشی متكفل امور میراث فرهنگی از وزارتخانه های ذیربط منفك و در سازمان میراث فرهنگی كشور وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ادغام شوند.
  با تصویب قانون اساسنامه سازمان در سال 1367 اهداف و وظائف سازمان قانوناً تعیین و فعالیت های مربوط به میراث فرهنگی از انسجام لازم بر خوردار شد.
     شورای عالی ادار ی در جلسه 73/19/1 به پیشنهاد سازمان امور اداری كشور و به منظور افزایش كار آیی سازمان و تمركز در مدیریت دستگاه های فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی كشور را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منفك و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملحق شد.
     در جلسه علنی 23 دی ماه  سال 82 مجلس شورای اسلامی سازمان های میراث فرهنگی ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و بعد از ادغام آن ها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با كلیه اختیارات زیر نظر ریاست جمهوری تشكیل می شود و ادغام این دو سازمان صورت می گیرد كه بعد از تصویب این قانون وظائف حاكمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل شد و وظائف اجرایی و تصدی آن با همه امكانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و دارایی ها و تعهدات در قالب یك شركت دولتی با عنوان شركت توسعه ایران گردی و جهان گردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته شد.
     به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی و مطالعه و تحقیق در آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزش های نهفته در آن ها و همچنین توسعه پژوهش های میراث فرهنگی كشور و حمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه، با برخورداری از توان علمی از طریق استفاده هر چه مطلوب تر از امكانات بالقوه و بالفعل نیروی انسانی كار آزمایشگاه ها و لوازم كتابخانه و سایر وسایل پژوهشی موجود سازمان میراث فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده می شود، تشكیل شد. همچنین با تصویب شورای عالی اداری در یكصد و سی امین جلسه مورخ 16/1/85 به منظور تقویت و توسعه صنایع دستی كشور و ایجاد هماهنگی با سیاست های توسعه صنعت گردشگری سازمان صنایع دستی ایران با تمام وظائف، اختیارات، مسئولیت های قانونی، دارایی ها، تعهدات، اعتبارات، امكانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام شد.

   

   

خدمات الکترونیک
خدمات
شهرستان ها
مجموعه های فرهنگی تاریخی و موزه ها
دولت
سایت های مرتبط
دستگاه های مرتبط
قوانین و مقررات
آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها - قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ضوابط معماری و ساختمانی واحدهای پذیرایی میان راهی
آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی - شرح وظایف مدیران فنی دستورالعمل اجرای شیوه نامه خانه-مسافر برای شهر مشهد
فرم امتیازبندی صلاحیت حرفه ای متقاضیان بند ب  (خراسان رضوی) - شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری قانون ممنوعیت عرضه محصولات دخانی
مقررات اجرائی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري - ضوابط معماری و ساختمانی هتل دستورالعمل محاسبه تعرفه آب و برق تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی
شیوه نامه معرفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی جهت دریافت جایزه صادراتی - ضوابط معماری و ساختمانی هتل آپارتمان مشخصات و ضوابط ساخت،بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی - ضوابط معماری و ساختمانی مهمان پذیر شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق
سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد